Szolgáltatások

Állapot- és mozgásvizsgálat:

Az állapot- és mozgásvizsgáló teszt ötéves korban történő felvétele lehetővé teszi a sikeres iskolai beválással is összefüggő idegrendszeri funkciók éretlenségének korai kimutatását.
A nagyrészt neuro-és szenzomotoros vizsgálatokat tartalmazó teszt alkalmazása preventív(megelőző)-korrektív pedagógiai szemlélet megerősítését is jelenti, és az idősebb, a tanulásban és /vagy az iskolai beilleszkedésben kevésbé sikeres diákok esetében segít megérteni az eltérő tanulás és /vagy viselkedés okait.
Az iskolai környezet, a tanórák folyamatos figyelmet, gyors beilleszkedési készséget, érett önkontrollt és feladattudatot, a széles körű befogadó és kifejező nyelvi készség mellett a gondolkodási folyamatok megfelelő szintjét, valamint a jól koordinált nagy -és finommozgások meglétét igénylik.
A fenti készségek és képességek részleges vagy kiterjedt hiányossága esetén beszélhetünk kevésbé sikeres iskolai beválásról: tanulási zavarról, beilleszkedési nehézségekről, kialakulatlan feladattudatról, illetve hiperaktivitásról.

Veszélyeztetettnek számít minden ötödik életévét betöltött olyan nagycsoportos, illetve logopédiai óvodába járó gyermek, akinél felismerhető az alacsony szintű/hibás mozgáskoordináció, az éretlen egyensúlyérzék, a szinte leállíthatatlan "mozgáséhség", a ceruzahasználat éretlensége vagy hárítása, a finommozgások ügyetlensége és a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem. Gyakori a bizonytalan testséma mellett a térbeli tájékozódás és a lateralitás hiányos ismerete is.
Normális IQ-eredmény mellett is fennállhat részképesség-gyengeség.

Miben nyújt többet az állapot-és mozgásvizsgálat a többi iskolaérettségi vizsgálattal szemben?
Az iskolaérettségi vizsgálat alapvetően a magasabb szinten szervezett idegrendszer által biztosított teljesítő képes tudás feltérképezését tűzi ki célul.
Az állapot -és mozgásvizsgálat ezzel szemben mélyebb szinten vizsgálja az idegrendszer fejlettségét. A kéreg alatti szabályozás éretlenségét egyértelműen kimutatja, státus- és folyamatdiagnosztikára egyaránt alkalmas, a gyenge teljesítményre összehangolt felzárkóztatást és fejlesztést tud felajánlani.

A vizsgálat 40-45 perc alatt felvehető. A befogadó nyelvi készségre, a megfigyelő-és az utánzóképességre épül.

A vizsgálat díja: 6000 Ft.

A vizsgálathoz előzetes bejelentkezés szükséges.

Utasi Szilvia: +36 30 581-1988

Általános képességfelmérés, GMP diagnosztika (beszédértés és beszédészlelés vizsgálat)

Foglalkozásvezető: Utasi Szilvia (+36 30 581-1988)